kellyshao2010@aliyun.com

+86-571-82823873

Danh mục sản phẩm
Liên hệ Haotai

Địa chỉ: Dachengmingzuo, Khu phát triển kinh tế - công nghệ, Quận Tiêu Sơn, Hàng Châu, Trung Quốc

ĐT: + 86-571-82823873

Điện thoại di động: + 86-13516810295

Email: kellyshao2010@aliyun.com

Trang web: www.hzhttrade.com

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Cách Ch n Phòng Vòi hoa? May 31, 2017

Cách ch n phòng t m ?

: X lý, kéo thanh, b n l , k p t ng, vân vân)

Phòng t m vòi sen, tay kéo, b n l và các ph ki n khác không th b qua, b i vì gla nóng Ss n u có m t góc nh thi t h i, toàn b m nh kính s t ng v , cao

Ch c n ng i u ch nh các t p tin thi t k trong c u trúc c a phòng t m n m trên phòng t m, ch ng h n nh v t li u t ng k t h p v i ch c n ng i u ch nh theo chi u d c và chi u ngang, có th c s a i b i ngành công nghi p xi m ng và Sai l ch do công vi c l p t, ph n c ng c a nó c làm b ng ph ki n b ng ng và ph ki n b ng thép không r , và thép không r 304 là t t nh t.Nh ng y u t quan tr ng nh h ng n ch t l ng c a các ph ki n ng là m i n m ch t l ng, phòng t m (bao g m t t c nh a ) Ph i m b o r ng b y l p m , l p u tiên c a m ng ki m và l p th hai c a ng tráng cao su (v i t t nh t trên th gi i Nam Phi nh p kh u keo ng) và l p th ba c a m axit m l p (ba khác nhau Tài s n c a ng, m c ích là l p i l p l i làm s ch, m c qu n áo và i n vào các b m t ng b m t nh ), n m l p l p m niken b n, niken m n a quang h c , Niken sáu l p, niken phía tr c (vì b m t nguyên t là t bào, ph i tr i qua hai l p m niken khác nhau có th là i m lõm c nh l n nhau, do ó, tránh các m en, l kim và các v n v ch t l ng khác xu t hi n trên B m t c a s n ph m); B o v ánh sáng, c i thi n c ng và kh n ng ch u mài mòn, b m t sau khi ch bi n s n i n, ch ng mài mòn t t h n, không d b tr y x c. L p th tám, 12 gi niêm phong, b o v t t c các l p ph , m b o tu i th c a m l p và v t li u c b n. B m t s không xu t hi n các m en, v , phân tách và các hi n t ng không mong mu n khác.

phòng t m Nhà s n xu t, theo u i l i nhu n t i a và giá c ph i ch ng, ch n 2 lo i thép không g , có kh n ng ch ng n mòn kém, d b oxy hóa, b m t kim lo i ã b n mòn liên t c và tu i th c a nó gi m áng k .

Hàng Châu Haotai Công ty TNHH TM

Add: DACHENGMINGZUO, KINH T - PHÒNG PHÁT TRI N, HUY N XI XUÂN, HANG ZHOU, CHINA

Tel: + 86-571-82823873

E-mail: kellyshao2010@aliyun.com

Contact1: Kelly Shao

i n tho i di ng: + 86-13516810295

Contact2: Dylan Hua

Di ng: + 86-13858024756